• همه بازی ها
  • بازی های زنده
  • تمام شده ها
  • شروع نشده ها
چمپیون شیپ انگلیس
۱۸:۴۵ ۳۵ نورویج سیتی ۰ - ۰ کوئینز پارک
۱۸:۴۵ ۳۵ شفیلد ونزدی ۰ - ۱ ساندرلند
دوستانه باشگاهی
۰۰:۰۰ پایان Parnahyba PI ۰ - ۱ CSA Alagoas AL ۰ - ۱