بوندسلیگا آلمان
۲۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۳۰ بایرن مونیخ - بایرلورکوزن
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ ماینتس - هانوفر
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ هامبورگ - آگسبورگ
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ هرتا برلین آلمان - اشتوتگارد
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ هوفنهایم - وردربرمن
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ ولفزبورگ - بورسیا دورتموند
۲۸ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ شالکه 04 - لایپزیگ
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۳:۳۰ فرایبورگ - اینتراخت فرانکفورت
۲۹ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۵۹ مونشن گلادباخ - کلن
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ وردربرمن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ولفزبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ اشتوتگارد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ شالکه 04 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ مونشن گلادباخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ماینتس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ بایرلورکوزن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ کلن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ هانوفر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ هامبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ هرتا برلین آلمان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ فرایبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ اینتراخت فرانکفورت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ بورسیا دورتموند ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ بایرن مونیخ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ هوفنهایم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ آگسبورگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ لایپزیگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰