پریمیر لیگ انگلیس
۲۰ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵ پایان آرسنال ۴ - ۳ لستر سیتی ۲ - ۲
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۱:۳۰ پایان واتفورد ۳ - ۳ لیورپول ۲ - ۱
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان چلسی ۲ - ۳ برنلی ۰ - ۳
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان کریستال پالاس ۰ - ۳ هادرزفیلد ۰ - ۲
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان اورتون ۱ - ۰ استوک سیتی انگلیس ۱ - ۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان سات همپتون ۰ - ۰ سوانسی سیتی ۰ - ۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۴:۰۰ پایان وست برومویچ ۱ - ۰ بورنموث ۱ - ۰
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۶:۳۰ پایان برایتون و هاو آلبیون ۰ - ۲ منچستر سیتی ۰ - ۰
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۳۰ پایان نیوکاسل ۰ - ۲ تاتنهام ۰ - ۰
۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ۱۵:۰۰ پایان منچستر یونایتد ۴ - ۰ وست هام ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ سات همپتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ وست برومویچ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ وست هام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ کریستال پالاس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ استوک سیتی انگلیس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ تاتنهام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ واتفورد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ نیوکاسل ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ منچستر یونایتد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ منچستر سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ لیورپول ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ لستر سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ هادرزفیلد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ چلسی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ برنلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ برایتون و هاو آلبیون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ اورتون ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ آرسنال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۹ بورنموث ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ سوانسی سیتی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰