لیگ برتر بلژیک
۸ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۳۰ پایان میشلن ۰ - ۲ بروژ ۰ - ۲
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۵۹ پایان Mouscron Peruwelz ۱ - ۲ اندرلشت ۱ - ۰
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰ پایان سنت تروییدن ۱ - ۰ KSC Lokeren ۰ - ۰
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰ پایان Zulte Waregem ۳ - ۰ یوپن ۰ - ۰
۹ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۳۰ پایان شارلروآ ۱ - ۰ رد استار ۰ - ۰
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۲:۳۰ پایان اوئسترلو بلژیک ۲ - ۲ استاندارد دلیگ ۲ - ۱
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۵:۵۹ پایان گنک بلژیک ۲ - ۱ KV Oostende ۰ - ۰
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ ۱۸:۰۰ پایان کورتریک ۱ - ۱ گنت ۱ - ۰
تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده امتیاز
۱ گنت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ اوئسترلو بلژیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ سنت تروییدن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ KSC Lokeren ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ گنک بلژیک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ شارلروآ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ بروژ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ اندرلشت ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ استاندارد دلیگ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ KV Oostende ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ Zulte Waregem ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ یوپن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ رد استار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ کورتریک ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵ میشلن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶ Mouscron Peruwelz ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰